Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tổng kết năm 2020

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội NNCĐDC/DIOXIN-BVQTE huyện Châu Thành tiến hành Hội Nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để Tổng kết tình hình hoạt động  của Hội năm 2020 và đề ra chương trình công tác  năm 2021.Bà: Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE Tỉnh Bến Tre ; Bà Võ thị Thuỷ Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC Dioxin -BVQTE tỉnh Bến Tre , ông  Võ Thanh Tùng Phó- Chủ Tịch UBND huyện Châu Thành dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm phát triển 95/80 hội viên đạt 118,75%,  toàn huyện vận động tổng số tiền và quà trị giá  3.610.048.000 đồng/ 2.500.000.000 đồng so chỉ tiêu năm 2020.  Trong đó,  vận động quà 6.821 suất trị giá 2.349.668.000 đồng, vận động  thùng nhựa chứa nước và nước ngot trong đợt hạn mặn  313.500.000 đồng , xây 02 nhà tình thương trị giá 110.000.000 đồng, trao 82 suất học bổng trị giá 43.500.000đồng,  232 học phẩm trị giá 42.800.000 đồng, bếp ăn từ thiện 3.700 suất số tiền 44.700.000 đồng, nuôi dưỡng hàng tháng  tại cộng  đồng 145 nạn nhân mức trợ cấp cao nhất 500.000đồng/1 tháng ,thấp nhất 120.000đồng….

Năm 2021, Hội cấp huyện và cơ sở phấn đấu vận động quà tết, quà nhân ngày thảm họa da cam 10/8 tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, xây dựng nhà tình thương, học bổng., học phẩm cho học sinh nghèo, nuôi dưỡng nạn nhân ngoài cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị  Bà Võ Thị Thuỷ- Phó Chủ tịch Tỉnh Hội biểu dương thành tích của Hội  NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện  Châu Thành đã đạt được trong năm 2020 và định hướng một số công việc  để thực hiện như :Thường xuyên  kiện toàn bộ máy tổ chức,phối hợp với Mặt trận tổ quốc- Cựu chiến binh tổ chức kỷ niệm 60 ngày thảm hoạ Da cam ở Việt Nam  10/8 và  nhất là các chỉ tiêu Giao ước thi đua năm 2021.                                                                                      

Huỳnh
Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện Châu Thành, tỉnh bến Tre

Các tin cùng chuyên mục