Tìm hiểu pháp luật

Ngày đăng: 06/08/2017 - 09:53
Ngày 18/11/2013 Bộ Y tế- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH “Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ”. Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với...
Ngày đăng: 06/08/2017 - 09:51
Trước yêu cầu thực tế về thực hiện công tác bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre với khoảng 326.650 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,9% so với tổng dân số, trong đó có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em nghiện ma túy, trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ...
Đăng kí nhận Tìm hiểu pháp luật