Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

Ngày 18/11/2013 Bộ Y tế- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH “Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ”. Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

Thông tư liên tịch số 41/2003/TTLT nói trên tiếp tục qui định Danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất hóa học tại Điều 2 gồm:

1. Ung thư phần mềm (Soft tissue sarcoma).

2. U lympho không Hodgkin (Non - Hodgkin's lymphoma).

3. U lympho Hodgkin (Hodgkin's disease).

4. Ung thư phế quản - phổi (Lung and Bronchus   cancer).

5. Ung thư khí quản (Trachea cancer).

6. Ung thư thanh quản (Larynx cancer).

7. Ung thư tiền liệt tuyến (Prostate cancer).

8. Ung thư gan nguyên phát (Primary liver cancers).

9. Bệnh đa u tủy xương ác tính (Kahler's disease).

10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute and subacute peripheral neuropathy).

11. Bệnh trứng cá do clo (Chloracne).

12. Bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes).

13. Bệnh Porphyrin xuất hiện chậm (Porphyria cutanea tarda).

14. Các bất thường sinh sản (Unusual births).

15. Rối loạn tâm thần (Mental disorders).

16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh.

17. Tật gai sống chẻ đôi (Spina Bifida).

Phạm vi áp dụng Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học từ khoản 1 đến khoản 15 Điều 2 này áp dụng cho người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học; Các khoản 14,15,16,17 Điều 2 này được áp dụng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm.

Hồ sơ khám giám định y khoa được qui định tại Điều 5 của Thông tư gồm:

  • Giấy giới thiệu của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Bản khai theo mẫu
  • Bản tóm tắt bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại các bệnh viện của nhà nước từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

Đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước 01/9/2012 thì hồ sơ chỉ cần giấy giới thiệu của Sở Lao động- Thương binh- Xã hội theo mẫu và bản sao Biên bản khám giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa đã khám xác định có mắc bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Trường hợp không có bản sao Biên bản khám giám định y khoa thì phải có bản sao giấy xác nhận của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc bản sao giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã trong hồ sơ lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh- Xã hội.

Hồ sơ được gửi cho Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh để kiểm tra và thực hiện khám giám định.

Hội đồng giám định y khoa thực hiện khám giám định trong thời gian không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết luật của Hội đồng giám định y khoa được ban hành dưới hình thức Biên bản khám giám định y khoa theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Biên bản khám giám định y khoa được lập thành 4 bản (01 bản chuyển cho Sở Lao động- Thương binh- Xã hội; 01 bản gửi Sở y tế làm căn cứ cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; 01 bản gửi cho đối tượng; 01 bản lưu trữ tại cơ quan Thường trực Hội đồng giám định y khoa).

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản giám định y khoa, Sở y tế có trách nhiệm cấp và chuyển giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học về Sở Lao động- Thương binh- Xã hội để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng./.

Hội NNCĐDC/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre

Các tin cùng chuyên mục