Hội NNCĐDC/dioxin huyện Giồng Trôm được đổi tên thành Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện Giồng Trôm

Thực hiện công văn số 1744-CV/HU ngày 04 tháng 10 năm 2022 của BTV.HU Giồng Trôm về việc cho chủ trương đổi tên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Giồng Trôm thành Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE huyện Giồng Trôm và nâng cấp từ Chi hội NNCĐDC/dioxin 21 xã, Thị Trấn thành Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE xã, Thị Trấn.

Theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ ngày 10/10/2022, Ban Thường trực Huyện hội tổ chức cuộc họp bất thường với Chi hội 21 xã, Thị Trấn. Nội dung: Hướng dẫn làm sơ (sơ yếu lý lịch cá nhân và Bản đề nghị thành lập Hội) làm cơ sở đề nghị Phòng Nội vụ trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định.

Ngày 27/10/2022 UBND huyện Giồng Trôm ban hành Quyết định số: 1836-QĐ-UBND cho phép thành lập Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE cấp xã. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặc sau 14 năm kể từ ngày thành lập Hội, tạo sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức trong hệ thống Da cam từ tỉnh đến cơ sở, việc công bố Quyết đinh sẽ được lồng ghép vào chương trình Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

 Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ở địa phương, mong rằng thông qua Đại hội lần nầy, BCH mới sẽ được tăng cường hơn về chất để đảm bảo  ngang tầm với nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Lâm

Huyện hội Giồng Trôm, Bến Tre

Các tin cùng chuyên mục