Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre hoàn thành Đại hội hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027

Tính đến giữa tháng 3/2023, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027

20 Hội cấp cơ sở đã bầu ra 226 UVBCH, mỗi xã, thị trấn BCH có từ 9 đến 15 UV, trong đó có 8 Chủ tịch tái cử và 12 Chủ tịch mới nhận nhiệm vụ lần đầu.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 các cơ sở Hội của huyện Bình Đại đã vận động 9 tỷ đồng để chăm lo NNCĐDC.

Với kinh nghiệm và đã hoạt động các năm qua, tin rằng các BCH Hội cơ sở nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, quan hệ chặt chẽ và rộng hơn đối với các nhà hảo tâm để vận động sự đóng góp tinh thần và vật chất chăm lo cho NNCĐDC/dioxin ngày càng tốt hơn

Nguyễn Thị Cẩm

Huyện hội Bình Đại

Các tin cùng chuyên mục