Danh sách những nhà hảo tâm đến với Nhà nuôi dưỡng nạn nhân da cam của tỉnh Bến Tre tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre chân thành ghi ơn những nhà hảo tâm đến với Nhà nuôi dưỡng nạn nhân da cam của tỉnh Bến Tre tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (tính từ năm 2016 như sau:)

STT

NGÀY THÁNG

NHÀ TÀI TRỢ

 

SỐ TIỀN

1

7/1/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

2

17/2/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

3

7/3/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

4

8/4/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

5

11/5/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

6

15/6/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

7

6/7/2016

Bà Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

8

17/7/2016

Bà Từ Thị Thu, Việt Kiều Mỹ

 

5.000.000

9

3/8/2016

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

10

8/8/2016

Bác Sĩ Ngô Tán, Sở Y tế Bến Tre

 

10.000.000

11

29/8/2016

Bà Trịnh Thị Thanh Bình

 

300.000

12

06/9/2016

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

13

9/8/2016

Ông Huỳnh Công Hải, Tp.HCM ủng hộ tháng 2,3,4,5/2016

 

20.000.000

14

20/9/2016

Ông Nguyễn Hoàng My, giáo viên trường Phú Thọ

 

1.000.000

15

11/10/2016

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

16

11/11/2016

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

17

22/11/2016

Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh

 

5.000.000

18

29/12/2016

Trường Đại học Y tế cộng đồng Hà Nội

 

1.000.000

19

30/11/2016

Ông Huỳnh Công Hải, Tp.HCM, hỗ trợ tháng 6,7,8,9

 

20.000.000

20

5/12/2016

Ông Huỳnh Công Hải, Tp.HCM, hỗ trợ tháng 10,11

 

10.000.000

21

6/12/2016

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

22

01/1/2017

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

23

6/2/2017

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

24

27/2/2017

Bác sĩ Lương Kim Phương (Cần Thơ)

 

1.000.000

25

3/3/2017

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

26

3/4/2017

Bà Lê Trần Duy Phúc

100 kg gạo trị giá

1.200.000

27 Từ Tháng 1 đến tháng 6/2017 Ông Nguyễn Công Hải, Tp.HCM ủng hộ từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017   30.000.000
28 30/8/2017 Ông Võ Văn Sang, Việt Kiều Úc   2.000.000
29 30/8/2017 Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại tỉnh Bến Tre Tặng quà và tiền mặt 12.810.000
30 01/8/2017 Chi Đoàn Thanh niên An ninh nhân dân 1 Công an tỉnh Bến Tre Tặng quà và tiền mặt 4.000.000
31 07/9/2017 Doanh nghiệp Tư nhân Cường 2, Điểm dừng chân ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận Tặng quà và tiền 12.000.000
32 Tháng 5,6,7,8,9/2017 Ông Nguyễn Công Hải   15.000.000
33 Tháng 5,6,7,8,9/2017 Bà Lê Trần Duy Phúc   6.000.000
34 Tháng 10,11,12/2017 Bà Lê Trần Duy Phúc, phường 5, tp Bến Tre 300 kg gạo 3.600.000 
35 Tháng 10,11,12/2017 và tháng 1,2,3/2018 Ông Nguyễn Công Hải, tp. Hồ Chí Minh   30.000.000
36 Tháng 1,2,3/2018 Bà Lê Trần Duy Phúc, phường 5, thành phố Bến Tre 300 kg gạo 3.600.000
37 Tháng 3, 4,5,6,7,8  Ông Nguyễn Công Hải, tp. Hồ Chí Minh   30.000.000
38 Tháng 4,5,6,7,8,9/2018 Bà Lê Trần Duy Phúc, phường 5, thành phố Bến Tre 600 kg gạo 7.200.000

 

Các tin cùng chuyên mục